SMLUVNÍ PODMÍNKY

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah mezi Ekaterinou Shinkarenko, zapsánou do živnostenského rejstříku Městského úřaadu Černošice IČ 08624208 se sídlem Ohrobec Meruňková 100 (dále jen Dodavatel) a účastníkem kurzu (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení platby kurzovného.
 2. Po odeslání závazné objednávky bude účastníkovi zaslán potvrzující e-mail s veškerými informacemi.
 3. Objednávku lze uzavřít pouze v ruském jazyce.
 4. Veškeré doposud účastníkem učiněné objednávky jsou dostupné po přihlášení na jeho účet.
 5. Bez zbytečného odkladu poté, co dodavatel obdrží platbu kurzovného na svůj účet, bude účastníkovi zaslán informační e-mail o tom, od kdy bude studijní účet zpřístupněn a od kdy může začít využívat služeb dodavatele.

CENA KURZU

 1. Cena příslušného kurzu (dále jen jako „kurzovné“) je stanovena podle ceníku dodavatele, který je k dispozici na webu www.czechkat.com.
 2. Kurzovné je možné uhradit online platební kartou nebo přes PayPal.
 3. Obdržením platby je účastník zapsán do online jazykového kurzu.
 4. Užívání online jazykového kurzu je účastníkovi garantováno po dobu minimálně jednoho měsíce od jeho zakoupení.
 5. Účastník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy. Účastník není povinen uvádět důvody pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud je oznámení o odstoupení v průběhu lhůty odesláno na adresu dodavatele.
 6. Pokud účastník odstoupí od smlouvy, garantuje dodavatel vrácení kurzovného do 14 dnů ode dne, kdy dodavateli došlo oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení kurzovného bude použit bankovní převod. V případě vrácení kurzovného ve prospěch zahraničního účtu nese zákazník náklady na odchozí platbu ve výši 250 CZK. Suma 250 CZK bude odečtena od uhrazeného kurzovného.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

 1. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní potřeby dodavatele. Účastník tímto výslovně svoluje k uložení svého emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do databáze dodavatele.
 2. Uhrazením kurzovného vyslovuje účastník svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webu www.czechkat.com
 3. Účastník není oprávněn propůjčovat svůj login a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má dodavetel plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
 4. Účastník online jazykového kurzu je oprávněn využívat veškeré multimediální výukové materiály výhradně pro své studijní potřeby a nemá právo je jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má dodavatel plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
 5. Veškeré texty, cvičení, multimediální výklady, výklady gramatiky a slovíček, MP3 poslechy a video nahrávky jsou chráněny autorským zákonem.
 6. Dodavatel tímto výslovně zakazuje jakoukoli další distribuci či zpřístupňování obsahu kurzu třetím osobám.
 7. V případě jakýchkoliv potíží účastník může kontaktovat dodavatele na mail webczechkat@gmail.com.
Корзина для покупок